شکسپیر معاصر ما

Shakespeare Our Contemporary

یان کات

مترجم

رضا سرور

تعداد صفحات: 528
شابک: 5-43-5193-600-978
سال چاپ: 1400
نوبت چاپ: 6
قطع: پالتویی
جلد: شومیز
قیمت: 140000 تومان
دریافت نمونه

|      کتاب شکسپیر معاصر ما سهم مؤثری در تحول شکسپیر داشته و بر کارگردانان بسیاری از جمله پیتربروک، جورجیو استره لر، پیتر ‌هال، آلک گینس و پولانسکی تاثیر گذارده‌است. به رغم گذشت نیم قرن، این کتاب همچنان معاصر ماست؛ زیرا توضیح دهندۀ همان دلهره، حساسیت، اضطراب و خشونتی در آثار شکسپیر است که در هوای امروز استنشاق می‌کنیم. مخاطبان چنین کتابی آن دسته از ادبا یا محققان منزه طلبی نیستند که در کنجِ عافیتِ کتابخانه‌‌ها به نسخه شناسی مشغولند، بلکه به گفتۀ کات کسانی‌‌اند که تجربۀ هولناک جنگ، اشغال، خشونت فیزیکی، جباریت ایدئولوژیک و ساز و کار اعمال قدرت را همچون تجربه‌‌ای روزمره از سر گذرانده‌‌اند.


اخبار و مقالات مرتبط با این کتاب:
زنازادۀ زمانِ خویش بودن