مرگ تراژدی

The death of tragedy

جورج اشتاینر

مترجم

بهزاد قادری

تعداد صفحات: 360
شابک: 7-22-6401-622-978
سال چاپ: 1400
نوبت چاپ: 2
قطع: رقعی
جلد: گالینگور
قیمت: 140000 تومان
دریافت نمونه

|      «همۀ انسان‌ها در زندگی با تراژدی آشنایند. اما تراژدی، به عنوان صورت نمایشی، جهان‌شمول نیست». این آغاز سخن اشتاینر در مرگ تراژدی است؛ بنابراین، او در این اثر می‌کوشد نخست جوهر تراژدی یونان باستان را بشناسد و سپس دلایل زوال آن را تا دهۀ شصت قرن بیستم بررسی کند.

|     مرگ تراژدی در سال 1961 منتشر شد. این کتاب حاصل سخنان اشتاینر در کلاس‌های درس دانشگاه پرینستون آمریکاست که بعدها در قالب کتاب منتشر شد.. کل این اثر کوششی است در راستای ادبیات تطبیقی، آن‌هم به‌گونه‌ای که پنج دهۀ پیش رایج بود. جوانان نمایشنامه‌نویس اروپایی که در دهۀ شصت به دنبال دگرگوني و انقلاب در هنر نمایشی بودند، پای سخن خیلی‌ها، از جمله اشتاینر، می‌نشستند. این کتاب برای آن دسته از پژوهشگران و نمایشنامه‌نویسانِ جویای شناخت بهترِ مباحث نظری دربارۀ تراژدی یونان باستان در گذر زمان، سودمند است.

|      جورج اشتاینر، استاد ادبیات تطبیقی، را دریای دانش (polymath) می‌دانند، کسی که چندین زبان می‌داند و در بحث‌هایش از این برخورداری به خوبی استفاده می‌کند. او در این اثر به وضوح نشان می‌دهد که از سلسلۀ نویسندگان جدلی است؛ زیرا بر بحث‌هایش نقطۀ پایانی نمی‌گذارد.

|     دیرزمانی است که زایش تراژدی نیچه در دسترس علاقمندان بوده است؛ اینک خوب است مرگ تراژدی نیز کنار آن بنشیند؛ دست‌کم، خواننده با حضور دو یارِ رقیب، دو انديشۀ جدلی، آشنا می‌شود؛ و این به نسبی‌شدن دیدگاه‌ها کمک می‌کند.


اخبار و مقالات مرتبط با این کتاب: