هملت: شعر بی‌کران

Hamlet: Poem Unlimited

هارولد بلوم

مترجم

رضا سرور

تعداد صفحات: 229
شابک: 9-59-6863-622-978
سال چاپ: 1400
نوبت چاپ: 2
قطع: پالتویی
جلد:
قیمت: 70000 تومان
دریافت نمونه

|      اگرچه بلوم بارها تفاسیر خویش از نمایشنامۀ هملت را در قالب کتاب، مقاله و سخنرانی ارائه کرده است، هملت:شعر بی‌کران نه‌تنها به عنوان جوهره‌ای موجز از تمامی آنها، و نیز ضمیمه‌ای بر کتاب شکسپیر: ابداع انسان، بلکه چونان تفسیری بازنگرانه در آرای پیشین بلوم است. در این کتاب فصول بیست‌و‌پنج‌گانۀ تفسیر بلوم از هملت لایه‌لایه برهم می‌نشینند تا در انتها مانند گوی بلورینی در فاصلۀ کانونی مناسب، میان چشم ما و متن هملت قرار گیرند و بدین‌سان چشم‌اندازی صریح و شفاف از شاهکار شکسپیر ترسیم کنند.

|      تفاسیر بلوم همچون عدسی هم‌گرایی است که تفاسیر شکسپیرشناسان در چهار قرن اخیر، چونان طیف‌های نور، با گذر از آن تا حدامکان به روشن‌تر شدن معمای هملت یاری می‌رسانند؛ اگرچه بلوم خود این نقیضه را به ما یادآور می‌شود که راز ماندگاری هملت همانا در پایدار ماندن معمای ابدی آن و فرارَوی مدامش ازمرزهای خویش است.


اخبار و مقالات مرتبط با این کتاب:
هملت یکی از زیباترین اسرار ادبیات است.