نقادیِ نقدِ عقلِ محض

Criticizing the Critique of Pure Reason

مهدی محمدی‌اصل

محمدمهدی اردبیلی

تعداد صفحات: 212
شابک: 7-65-5193-600-978
سال چاپ: 1402
نوبت چاپ: 4
قطع: پالتویی
جلد: شومیز
قیمت: 168000 تومان
دریافت نمونه

|           کتاب مشتمل بر هشت متن از هشت نویسنده است که به تحلیل، واکاوی یا نقد مفاهیم محوری کتاب نقد عقل محض کانت می‌پردازد. هر کدام از این متون از یک کتاب یا مقاله‌ی معتبر استخراج شده و پس از ذکر پیشگفتار اجمالی گردآورندگان در باب فسلفه‌ی نظری کانت، با ترتیبی خاص در قالب یک کتاب واحد ساماندهی و بازچینی شده‌‌اند.

  • فصل نخست که نقش مقدمه را ایفا می‌کند از کتاب رابرت استرن با عنوانهگل، کانت و ساختار ابژه، استخراج شده‌است.
  • فصل دوم به بررسی مفهوم نفس یا «خود»، و تمایز منِ تجربی و منِ استعلایی نزد کانت می‌پردازد.
  • فصل سوم به این مساله اختصاص دارد که کانت چگونه برای نجات مابعدالطبیعه از انتقادات، به نحوی نوآورانه از تمایز میان احکام تالیفی و تحلیلی بهره می‌برد.
  • فصل چهارم استنتاج استعلایی مشهور کانت را مورد بازنگری قرار می‌دهد.
  • در فصل پنجم، هنری سیجویک به نقد استدلال‌‌های کانت در باب پیشینی بودن زمان و مکان می‌پردازد.
  • فصل ششم، به بحث درباره‌ی پاسخ کانت به ایرادات هیوم علیه علیّت اختصاص دارد.
  • در فصل هفتم نگارنده کوشیده‌است تا با ارجاعات متعدد به آثار کانت، تصویری نسبتاً جامع و یکپارچه از شیء فی نفسه‌ی کانتی به دست داده و آن را مورد نقادی قرار دهد.
  • در همین راستا، فصل آخر کتاب نیز با عنوان «شیء فی نفسه و نمود» از کتاب اراده‌ی معطوف به قدرت فردریش نیچه استخراج شده‌است که شدیدترین حملات و انتقادات را علیه این آموزه‌ی کانتی به طور خاص و فسلفه‌ی نقادی کانت به طور عام وارد می‌سازد.


اخبار و مقالات مرتبط با این کتاب: