نام‌های سیاست

مراد فرهادپور

بارانه عمادیان

آرش ویسی

تعداد صفحات: 446
شابک: 2-73-5193-600-978
سال چاپ: 1400
نوبت چاپ: 5
قطع: پالتویی
جلد: شومیز
قیمت: 120000 تومان
دریافت نمونه

|     امروزه پاسخ­گویی به این پرسش که «سیاست چیست؟» نه فقط سرنوشت فردی و جمعیِ همه‌ی آدمیان را تعیین می‌کند، بلکه در عرصه‌ی فسلفه و علوم انسانی نیز از اساسی ترین پرسش‌‌هاست. به ویژه پس از به پایان رسیدن ماجرای رقت بارِ نئولیبرالیسم و نسبی­گرایی و پست مدرنیسم، دست کم در عرصه‌ی نظریه. زایش مجدد تاریخ و سیاست و به دنبال‌اش‌ زنده شدنِ تفکر نظریِ جدی، ضرورتاً ما را با سیاست و نام‌‌های گوناگون‌اش‌ روبه رو می‌سازد. مقالات این مجلد قصد آن ندارد تا به پیروی از گفتارهای آکادمیک و ویژه آن مجموعه‌ی درهم و برهمِ موسوم به «علوم سیاسی» و «حقوق و روابط بین الملل» سیاست را به منزله‌ی ابزاری برای مدیریت و حفظ وضع موجود تعریف کنند. آن سیاستی که با «رخداد» تغییر رادیکال عجین است، بیشتر به واسطه‌ی نام‌‌ها شناخته می‌شود تا تعاریف و مقولاتِ آکادمیک: نام‌‌هایی چون، مارکس، باکونین، لنین، لوکزامبورگ، کمون پاریس، آکتبر، 22 بهمن، در زمانه‌ی ما احیای کنش ـ تفکرِ رهایی بخش، بعضاً وام دار نویسندگانِ این مجلد است. و از این رو، بعید نیست در آینده اسامیِ برخی از ایشان نیز به یکی از نام‌‌های سیاست بدل شود.


اخبار و مقالات مرتبط با این کتاب: