تاریخ طبیعی زوال

تأملاتی دربارۀ سوژۀ ویران

Natural History of Decay: Reflections on the Ruined Subject

بارانه عمادیان

تعداد صفحات: 142
شابک: 1-54-5193-600-978
سال چاپ: 1400
نوبت چاپ: 5
قطع: جیبی
جلد: شومیز
قیمت: 32000 تومان
دریافت نمونه

 

   ایدۀ تاریخ ـ طبیعی، حیاتِ ابژه را که همان تخریبِ آن توسط امرِ کلی است، به نمایش می‌گذارد و فرآیندِ تاریخی را به نوعی تجربه بدل می‌کند. در این معنا، مفاهیم رسالتِ آشکار ساختنِ خشونتی را بر دوش می‌کشند که امرِ کلی بر امرِ خاص یا جزئی روا داشته است. فلسفه باید شکلِ بیانِ رنج را به خود بگیرد، تا بتواند رنجِ جهان را در قالبِ زبان بریزد. وحدتِ کاذبی که امورِ خاص را ذیل یک تمامیت گردهم می‌آورد، رنجِ سرکوب را در خود حمل می‌کند. ضرورتِ به زبان آوردنِ این رنجِ، شرطِ امکانِ هر حقیقتی است.


اخبار و مقالات مرتبط با این کتاب: