همه‌چیز دربارۀ خانه

به انضمام جستاری در باب دوگانۀ «منزل و خانه»

Home: a very short introduction

مایکل اَلن‌فاکس

مترجم

مهدی نصراله‌زاده

تعداد صفحات: 212
شابک: 5-88-7554-622-978
سال چاپ: 1402
نوبت چاپ: 4
قطع: رقعی
جلد: شومیز
قیمت: 198000 تومان
دریافت نمونه

|      فرقی نمی‌کند کجای این کرۀ خاکی باشیم و به چه زبانی سخن بگوییم، نام «خانه» که به میان بیاید انبوهی از افکار و احساسات و تصورات در خاطر زنده می‌شود. خانه همان‌گونه که در تجربۀ روزمره محل گردهم‌آمدن و آرام گرفتن است، به‌لحاظ مفهومی نیز از دیرباز محل تلاقی معانی گوناگون بوده است. بااین‌حال، در جهانی که به‌سرعت در حال تغییر است، بسیاری از انگاره‌های آشنا و عمدتاً صمیمانۀ ما دربارۀ خانه نیز در حال مسئله‌دارشدن هستند یا پیشاپیش مسئله‌دار شده‌اند. اما حتی در این وضعیت بحرانی جدید هم، باز این خانه است که در عمل و نظر اهمیتی روزافزون می‌یابد، چه اکنون یادآور استقراریافتنِ ایمن در جهانی است که به‌نحوی فزاینده با تغییر، بی‌خانمانی، سرگشتگی، بی‌جاشدگی (آوارگی) و بی‌تعلقی شناخته می‌شود.

|      کتاب همه‌چیز دربارۀ خانه (با عنوان اصلی خانه: مقدمه‌ای بسیار کوتاه) از آن جهت که در مجالی مختصر تقریباً همۀ رویکردهای ممکن به خانه را پوشش داده در نوع خود کتابی منحصربه‌فرد است. فصل‌های مختلف کتاب حاضر، با طرح مباحثی که دامنۀ آنها از فلسفه و هنر و ادبیات تا اجتماع و طراحی شهری و سیاست گسترده است، تصویری جامع، هرچند گزیده و مجمل، از نحوۀ بازنمایی خانه در شاخه‌های مختلف فرهنگ بشری به‌دست می‌دهند. در این بین، جستار ضمیمه‌شده نیز با برجسته‌کردن تفاوت‌های خانه و منزل روابط پیچیده و تأثیرات متقابل این دو را بررسی می‌کند.