شب سپیده می‌زند، باری دیگر

55 عکسِ فیلم، 48 جُستار

یوریک کریم مسیحی

تعداد صفحات: 280
شابک: 8-71-5193-600-978
سال چاپ: 1393
نوبت چاپ: 2
قطع: وزیری
جلد: شومیز
قیمت: 35000 تومان
دریافت نمونه

|     «عکسِ فیلم» هم عکس است، هم فیلم؛ نه عکس است، نه فیلم. من در «شب سپیده میزند، باری دیگر» به این رفت‌وآمدِ متناقضِ چیستی و چونی رابطهی عکسِ فیلم و فیلمِ عکس، و موضوعِ هر دو، و به رابطهی این دو هنر، و نسبتِ آنها با موضوع فیلم، جهان فیلم و جهان خارج از فیلم، پرداختهام.  (یادداشت مؤلف)


اخبار و مقالات مرتبط با این کتاب: