الفبای پدیدارشناسی

Phenomenology: the Basics

دَن زَهَوی

مترجم

مریم خدادادی

تعداد صفحات: 259
شابک: 9-019-313-622-978
سال چاپ: 1402
نوبت چاپ: 2
قطع: پالتویی
جلد: شومیز
قیمت: 230000 تومان
دریافت نمونه

|      الفبای پدیدارشناسی درآمدی است کوتاه و تأملبرانگیز بر یکی از جنبش‌های فلسفی مهمِ قرن بیستم. این کتاب روشن و هیجان‌انگیز باب آشنایی با مفاهیم اساسی پدیدارشناسی را می‌گشاید، مفاهیمی که برای فهم اندیشمندان بزرگی همچون هوسرل و هایدگر و مولوپونتی اهمیت دارند. دَن زَهَوی، یکی از متخصصان برجستۀ پدیدارشناسی، در این کتاب به شرح و بررسی مسائل کلیدی‌ای مانند اینها می‌پردازد:

  • تحلیل پدیدارشناسانه چیست؟
  • پدیدارشناسی چه شالوده‌های روش‌شناسانه‌ای دارد؟
  • پدیدارشناسی دربارۀ بدن‌مندی و بیناسوبژکتیویته چه حرفی برای گفتن دارد؟
  • وجوه تمایز و ارتباط پدیدارشناسی با سایر حوزه‌های فلسفی کدام‌اند؟
  • ایده‌های متعلق به پدیدارشناسیِ کلاسیک با مباحث جاری در روان‌شناسی و پژوهش کیفی چه ارتباطی دارند؟
کتاب شامل فهرستی است از اصطلاحات کلیدی و پیشنهادهایی برای مطالعۀ بیشتر و به بررسی مسائل فلسفیِ مهمی در پدیدارشناسی می‌پردازد. به این ترتیب، این اثر متنی ایدئال است برای کسانی که در پی‌آمدی مختصر و قابل‌فهم بر پدیدارشناسی‌اند.


اخبار و مقالات مرتبط با این کتاب: