دَن زَهَوی

دَن زَهَوی (متولد 1967) فیلسوف دانمارکی، در حال حاضر استاد فلسفه در دانشگاه کپنهاگ است. تز دکتری او دربارۀ پدیدارشناسی بود و برای مدتی هم در دانشگاه آکسفورد به تدریس فلسفه می‌پرداخت. زَهَوی عموماً در حوزۀ پدیدارشناسی (به‌ویژه فلسفۀ ادموند هوسرل) و فلسفۀ ذهن می‌نویسد. او در آثارش به موضوعاتی مانند خویشتن، خودآگاهی، بین‌الاذهانی و شناخت اجتماعی پرداخته است. وی یکی از سردبیران مجلۀ پدیدارشناسی و علوم شناختی است و آثارش به بیش از 30 زبان مختلف ترجمه شده‌اند. کتاب «الفبای پدیدارشناسی (راتلج، 2019)» از دَن زَهَوی در نشر بیدگل ترجمه و چاپ شده است.