بازگشت به خان نخست | هشتمین خان

محمد رضایی‌راد

تعداد صفحات: 123
شابک: 9-73-7806-600-978
سال چاپ: 1397
نوبت چاپ: 1
قطع: رقعی
جلد: شومیز
قیمت: 13000 تومان
دریافت نمونه

در جایی پهلوانِ یکی از این نمایش می‌گوید:
«و من هنوز بسیار است که نزیسته‌ام،
درد را و ترس را،
مهر را و عشق
و بازی را نزیسته‌ام...»
و او برای آن‌که بزیَد این همه را که نزیسته است،
می‌کوشد به خان نخست بازگردد،
به زهدان آغاز.
خان نخست اما در چرخه‌ای تباه
باز به خان هشتم خواهد رسید،
همان چاه تُهی که پهلوانِ نمایشِ دیگر
بدان درغلتیده است و، بدین ترتیب،
این دو نمایشِ بی‌ربط پیوندی درونی
با هم می‌یابند و کنار هم می‌نشینند.
 


اخبار و مقالات مرتبط با این کتاب: