باربارا پیم

باربارا پیم نویسندۀ اهل انگلستان بود که در دهۀ ۱۹۵۰ چند رمان در سبک کمدی‌ اجتماعی نوشت. «زنان فوق‌العاده» و «جامِ نعمت» از مهم‌ترین آثار او هستند. پیم تا دهۀ ۱۹۷۰ نویسنده‌ای شناخته‌نشده و قدرنادیده بود و آثارش با تأخیری تقریباً بیست‌ساله مورد توجه واقع شدند.

رمان‌های باربارا پیم آثاری هنری‌اند که با اهداف بسیار دقیقی طرح‌ریزی شده‌اند و درک جنبۀ کمدیِ آنها به تشخیص محدودیت‌های زندگی بستگی دارد.
پیم رمان‌هایش را در دهۀ ۱۹۵۰ نوشته است، دهه‌ای همراه با قناعت و مقارن با زمانی که بریتانیا کم‌کم داشت خودش را از صدمات و لطمات اقتصادی و عاطفی و همچنین ویرانه‌های یک جنگ جهانی می‌رهاند و با از دست دادن یک امپراتوری جهانی کنار می‌آمد.