علیرضا ارواحی

|     علیرضا ارواحی 7 مهر 1361 در اصفهان متولد شد.
وی از سال 1378 در زمینۀ پژوهش و نقد هنر فعالیت می‌کند. تاکنون کتاب‌های نامتناهی‌سازی سیاست در آیین‌های نمایشی، مرگِ مادر/ جهان (مالی-خولیا در آثار تجسمی)، از نیش تا نوش و از فیلم مستند تا نقد مستند از این پژوهشگر منتشر شده است. ارواحی ده‌ها مقالۀ دیگر در زمینۀ نقد آثار هنری نوشته است.