زندگی خوب و بسنده

The Good-Enough Life

آورام آلپرت

مترجم

نگار شاطریان

تعداد صفحات: 372
شابک: 4-126-313-622978
سال چاپ: 1402
نوبت چاپ: 1
قطع: رقعی
جلد: شومیز
قیمت: 310000 تومان
دریافت نمونه

|      ما در جهانی زندگی می‌کنیم که یکسر حول برتری‌جویی می‌گردد. گویی همواره ناگزیریم در میان ثروتمندترین‌، قدرتمندترین‌ یا مشهورترین‌ افراد جایی برای خودمان بیابیم. این کتاب شرح می‌دهد که هیچ‌کس از این نظم اجتماعی رقابت‌محور نفعی نمی‌برد و زیستن راه‌ورسم دیگری هم دارد: زندگی خوب‌ و ‌بسنده برای همه.

|      آورام آلپرت نشان می‌دهد که دغدغة برتری‌جویی ما را دچار تنش و اضطراب بی‌وقفه می‌کند، به روابطمان آسیب می‌رساند، به نابرابری گستردة سیاسی و اقتصادی دامن می‌زند و محیط‌زیستمان را به ویرانی می‌کشاند. آلپرت توضیح می‌دهد که چطور می‌توانیم از جهان‌بینی برتری‌جویی دست بکشیم و جامعه‌ای بسازیم که در آن همه بتوانند شکوفا شوند و ببالند. وقتی کمتر درگیر رقابت با یکدیگریم، می‌توانیم معنا و هدفی تازه در زندگی بیابیم، نیازهای مادی و عاطفی‌مان برآورده می‌شود و از فراغت بیشتری در زندگی بهره می‌بریم. بااین‌همه، آلپرت آرمان‌شهری دروغین را وعده نمی‌دهد، بلکه تأکید می‌کند که زندگی هرگز نمی‌تواند بهتر از خوب ‌و‌ بسنده باشد، چون به‌ناگزیر همیشه با حوادث و مصیبت‌هایی مواجهیم که مهارشان از دستمان خارج است. بنابراین، دیگر نباید انسان‌ها را به دو دستۀ برندگان و بازندگان تقسیم کنیم و باید مطمئن شویم همه از منزلت و کفایت سهمی برابر ببرند. کتاب روشنگر و بحث‌برانگیز زندگی خوب ‌و ‌بسنده نشان می‌دهد که چطور می‌توانیم به‌جای اینکه در گیرودار رقابت نفس‌گیر برای رسیدن به رأس هرم یکدیگر را از میدان به‌در کنیم، با همکاری هم زندگی خوب‌ و‌ بسنده‌ای برای همه به ارمغان آوریم.

|      زندگی خوب‌ و ‌بسنده کتاب فوق‌العاده‌ای است. آلپرت با لحنی صمیمی و استدلال‌هایی نافذ و گیرا ثابت می‌کند تعهد نهادینه و اغلب ناگفته‌مان به برتری‌جویی مانع بهبود وضع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ما می‌شود. شاید آموختنِ طلبِ زندگی خوب و بسنده کلید تحول اجتماعی باشد.

(بری شوارتس، نویسندۀ کتاب پارادوکس انتخاب: چرا بیشتر کمتر است)


اخبار و مقالات مرتبط با این کتاب: