ساختن تئاتر از دل ویرانه‌ها

راهنمایی عملی برای کار با بازیگر، تمرین تئاتر، و کنشگری

Making theater from ruins

علی‌اکبر علیزاد

تعداد صفحات: 264
شابک: 0-25-7554-622-978
سال چاپ: 1400
نوبت چاپ: 2
قطع: رقعی
جلد: شومیز
قیمت: 88000 تومان
دریافت نمونه

|      ساختن تئاتر از دل ویرانه‌ها مراحل آموزش بازیگر و کار عملی در تئاتر را از ورود به سالن تمرین، آماده‌سازی ذهنی و جسمانی بازیگر، سازوکارِ برقراری ارتباط با دیگران تا مواجهۀ بازیگر با هویت‌های دوگانه، بداهه‌پردازی، کنش‌های جسمانی و تحلیل عملی متن پی می‌گیرد؛ بدین‌سان می‌توان سیر تکامل بازیگر تازه‌کار را از ساده‌ترین سطوح تا پیچیده‌ترین مراحل کار دنبال کرد و دورنمایی از شکل‌گیری یک اجرای تئاتر را در نظر آورد. رویکرد مؤلف آمیزه‌ای از نظریه و تمرینات عملی است تا بازیگران و مربیان تئاتر بتوانند به تواتر صحت نظریه و عمل را با یکدیگر بسنجند، و پس از آزمودنشان، آنها را به‌کار بندند.

|      اگرچه هستۀ مرکزی ساختن تئاتر از دل ویرانه‌ها مبتنی بر آموزه‌های استانیسلاوسکی است اما کار خود را به انتقال صرف آنها محدود نمی‌سازد. در سراسر کتاب، علاوه بر آموزش بازیگری، نوعی نگاه تاریخی به بازیگری نهفته است که در لوای آن تکوین سیستم بازیگری استاد روس در آیینۀ پیروان ˍو حتی منتقدان اوˍ انعکاس یافته و انطباق آن با شرایط زیستی معاصر ما که در چنبرۀ تابوهای سیاسی، مذهبی و اجتماعی محاط گشته امکان‌سنجی شده‌است.


اخبار و مقالات مرتبط با این کتاب: