پنجاه نویسندۀ کلیدی عکاسی

Fifty Key Writers on Photography

مارک دردن

مترجم

نسرین طالبی سروری

محمدحسین خسروی

تعداد صفحات: 492
شابک: 2-58-6863-622-978
سال چاپ: 1402
نوبت چاپ: 2
قطع: رقعی
جلد: شومیز
قیمت: 396000 تومان
دریافت نمونه

|      هرچند عکاسی در مقایسه با سایر هنرها، چندان کهنسال به نظر نمی‌رسد، اما با توجه به عمر 170 ساله‌اش دیگر می‌توان با اطمینان گفت که به بلوغ رسیده است و چه بسا اکنون در اوج طراوت و سرزندگی باشد. از بخت خوش عکاسی، این رسانه در برهه‌ای تولد یافت که تأمل نظری دربارۀ هنرها به کردوکاری مقبول و حتی ضروری تبدیل شده بود، به نحوی که می‌توان گفت تاریخ عکاسی ربطی وثیق با تاریخ نوشتن دربارۀ آن دارد. بر این اساس، کتاب حاضر به معرفی برخی از مهم‌ترین نویسندگانی می‌پردازد که به شیوه‌های مختلف، و از دیدگاه‌های گوناگون، دربارۀ عکاسی نوشته‌اند و این چنین، نقشی مؤثر در شکل‌دادن به فهم و درک امروزی ما از این رسانه ایفا کرده‌اند.

|      از پروست و بودلر تا باتای و بارت، و از بازن و بنیامین تا سانتاگ و دریدا، کتاب حاضر مروری است موجز و روشن بر آرا و افکار طیف متنوعی از برجسته‌ترین نویسندگان و نظریه‌پردازان عکاسی.

|      پنجاه نویسندۀ کلیدی عکاسی یک راهنمای مقدماتی و جذاب و شفاف است. این کتاب هم مرجعی مفید برای دانشجویان و دست‌اندکاران عکاسی است و هم راهنمایی جامع برای همۀ کسانی که به ژرف‌اندیشی و نگارش نظری دربارۀ عکاسی علاقه‌مند هستند.


اخبار و مقالات مرتبط با این کتاب: