مراسم قطع دست در اسپوکن

A Behanding in Spokane

مارتین مک‌دونا

مترجم

بهرنگ رجبی

تعداد صفحات: 112
شابک: 0-80-5193-600-978
سال چاپ: 1402
نوبت چاپ: 12
قطع: رقعی
جلد: شومیز
قیمت: 98000 تومان
دریافت نمونه

|      مراسمِ قطعِ دست در اسپوکن تا اینجا آخرین نمایشنامهی مارتین مکدونا است که سال 2010 در امریکا اجرا شد، روایتِ خونسردانهاش از دروغ و قساوت و شوخطبعی. قهرمانش از کلِ دنیا فقط یک چیز میخواهد، دستش را که در نوجوانی قطع شده، و برای پس گرفتنِ این دست حاضر است هر کاری بکند. جذابیت و مهابتِ توأمانِ نمایشنامه در این است که مکدونا نشانمان میدهد واقعاً هر کاری.


اخبار و مقالات مرتبط با این کتاب: