سمیرا رشیدپور

سمیرا رشیدپور در سال 1362 در گیلانغرب متولد شد.
رشیدپور دانشجوی دکتری ادبیات و زیباشناسی در دانشگاه پیکاردی فرانسه است.
سگ خارجی نام داستان بلندی از اوست که در سال ۱۳۹۶ منتشر شد. عقل ساد، مورسو، بررسی مجدد، خوب کردی رفتی آرتور رمبو و چهرۀ ارفه از ترجمه‌های رشیدپور است. او در حوزۀ ادبیات و فلسفه مقالات و آثار پژوهشی تألیف کرده است که از آن جمله می‌توان به مقاله‌های «بررسی روایت‌شناختی پدیدارشناسی روح هگل» و «مارکی دو ساد، زخمی بر چهرۀ روشنگری» نام برد.