باربارا منل

|     باربارا منل در سال 1962 متولد شد.
منل دانشیار مطالعات سینما در دانشگاه فلوریدا است. او لیسانس خود را از دانشگاه آزاد برلین و فوق لیسانس ادبیات آلمانی و فوق لیسانس مطالعات زنان را از دانشگاه اوهایو گرفت. او همچنین برای تحصیل مطالعات آلمانی به دانشگاه کرنل رفت و در این دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد و دکترا را گذراند.
زنان شاغل در سینمای قرن بیست و یک اروپا و شهرها و سینما از جمله کتاب‌های منل است. او همچنین به ترجمه کتاب به آلمانی می‌پردازد و مقالات و متعددی در نشریات تخصصی و عمومی منتشر کرده است.