پل زیندل

|     پل زیندل در 15 مه 1936 در نیویورک متولد شد.
زیندل دبیرستانی بود که اولین نمایشنامه‌اش را نوشت. او سراسر نوجوانی به نوشتن نمایشنامه ادامه داد، اما در دانشکده در رشتۀ شیمی تحصیل کرد. حین تحصیل یک دورۀ نویسندگی خلاق را زیر نظر ادوارد آلبی، نویسنده مشهور، گذراند. از آن پس آلبی تبدیل به حامی و معلم او شد. زیندل ده سال بعد را به عنوان معلم شیمی و فیزیک در یک دبیرستان گذراند.
زیندل نمایشنامۀ اثر پرتوهای گاما بر روی گل‌‌های همیشه بهار ساکنان کرۀ ماه در 1964 نوشت. این نمایشنامه در 1971 در برادوی به روی صحنه رفت و موفقیت زیادی را برای زیندل همراه آورد؛ در 1971 جایزۀ بهترین نمایشنامۀ پولیتزر را برد، در 1972 پل نیومن بر اساس آن یک فیلم سینمایی ساخت و...
زیندل در مجموع 53 کتاب منتشر کرد. او اغلب برای کودکان و نوجوانان می‌نوشت.
زیندل در سال 2003 درگذشت.