محمدرضا خاکی

|     محمدرضا خاکی در سال 1329 در کرمانشاه متولد شد.
خاکی لیسانس هنرهای نمایشی را در سال 1357 در دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران گرفت. او در سال 1362 در دانشگاه پاریس 8 رشتۀ علوم تربیتی در زمینۀ روانشناسی آموزشی درمانی خواند و لیسانس این رشته را گرفت. سپس در همین دانشگاه فوق لیسانس تئاتر خواند و همچنین دیپلم مطالعات عالی در رشتۀ تئاتر و علوم نمایشی گرفت. خاکی برای ادامۀ تحصیل در رشتۀ تئاتر در مقطع دکترا به دانشگاه سوربن رفت و در سال 1370 مدرک دکترای خود را اخذ کرد.
خاکی از سال 1371 تاکنون در دانشگاه متعددی از جمله دانشگاه‌های پاریس 8، هنر، سوره، تهران، آزاد تهران مرکز، تربیت مدرس و... تدریس کرده و عضو هیئت علمی و مدیر گروه برخی از آن‌ها بوده است. او در این سال‌ها به کارگردانی و دراماتورژی در عرصۀ تئاتر نیز مشغول بوده و آثاری از جمله تراس، روال عادی، مرغ دریایی و پرتره را به روی صحنه برده است. خاکی از سال 1378 کتاب‌های متعددی در زمینۀ تئاتر و ادبیات نمایشی ترجمه کرده است. مفیستو برای همیشه، دام، دراماتورژی چیست؟ دراماتورژ کیست؟، شهادت پیوتر اوهه، جنگ شعاع، دیده‌بانان، آتش‌سوزی‌ها و ستایش تئاتر از ترجمه‌های خاکی است.