ویلیام سی. پامرلو

|     ویلیام سی. پامرلو دکترای فلسفه را از دانشگاه پردو گرفت. او در دانشگاه پیتسبرگ به تدریس اخلاقیات، تاریخ فلسفه، اگزیستانسیالیسم، و زیباشناسی مشغول است. او علاوه بر کتاب سینمای اگزیستانسیالیستی مقالات متنوعی با موضوعات مختلف به رشته تحریر درآورده است.