جنیفر چرچ

جنیفر چرچ مدرک دکتری و فوق‌دکترای خود را از دانشگاه‌های میشیگان آکسفورد دریافت کرد. او دربارۀ طیف وسیعی از موضوعات در مبحث فلسفۀ ذهن نوشته است. موضوعاتی همچون آگاهی، عقلانیت، احساسات، ادراک و تخیل. او در کتاب چرا دو دِل بودن آن‌قدرها هم بد نیست؟ پنج نوع مهم از آگاهی مضاعف را توضیح می‌دهد و از آن‌ها دفاع می‌کند.