کلر کیگن

کلر کیگن متولد 1968 نویسندۀ رمان و داستان‌کوتاه اهل ایرلند است. آثار او برندۀ جوایز متعددی شده‌ و به 30 زبان مختلف ترجمه شده‌اند. رمان چیزهای کوچکی مثل اینها از نظر اغلب منتقدین و خوانندگان مشهورترین اثر این نویسنده است.