ارنست کرویدر

ارنست کرویدِر، یکی از نامتعارف‌ترین و مرموزترین نویسندگان قرن بیستم آلمان است. او در شهر سایْتْس متولد شد و دورۀ دبیرستان و کارآموزیِ بانک را در همان‌جا گذراند، سپس در فرانکفورت به تحصیل در رشتۀ فلسفه پرداخت. کرویدر در طیِ سال‌های تورم شدید اقتصادی در پی جنگ جهانی اول برای مدتی به کار در معادن، آجرپزخانه‌ها و گورستان‌ها مشغول بود، و پس از آن وارد دنیای نویسندگی شد. طبع‌آزمایی‌هایی ارنست کرویدرِ جوان مورد توجه مجلات ادبی آلمان قرار گرفت و برای مدتی عضو تحریریه و سردبیرِ برخی از این مجلات بود. کرویدر پس از مدتی، به‌دلیل حاکمیت روزافزون نازی‌ها بر فضاهای فرهنگیِ آلمان، مطبوعات راترک کرد تا به‌عنوان نویسنده‌ای مستقل به آسیابی متروکه‌ در یک شهرستان پناه ببرد و خود را وقف نوشتن کند.