مکِنا گودمن

مکِنا گودمن، نویسنده و ویراستار آمریکایی است. او در کلرادو بزرگ شد، و بعد از تمام کردن کالج به نیویورک رفت. او ابتدا برای مجلات هنری نقد فیلم می‌نوشت، سپس به کار در تحریریۀ انتشارات و کارگزاری‌های ادبی پرداخت، تا اینکه پس از یک‌سال از این کار اخراج شده و به نویسندگی روی آورد. شرم تنها رمان چاپ‌شده از گودمن است.