رسول سعدونی

رسول سعدونی مترجم و پژوهشگر ادبیات و سینما متولد 1371 در اهواز است. او فارغ‌التحصیل کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه چمران اهواز، و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه خاتم است.