نغمه یزدان‌پناه

نغمه یزدان‌پناه متولد ادیبهشت 1363 و دانش‌آموختۀ علوم اجتماعی و مطالعات صلح است. او ترجمه را با نشریۀ حرفه‌: هنرمند آغاز کرد و چند ترجمه نیز در حیطۀ کودک و نوجوان دارد. حوزۀ مطالعه و فعالیت او جایی میان هنر، سیاست و تاریخ انتقادی است و علاقه‌اش به جستار برآمده از امکان فوق‌العاده‌ای است که امر جستاری برای پرسه‌زنی میان این عرصه‌ها به دست می‌دهد.