میثم سامان‌پور

میثم سامان‌پور متولد 1357 در تهران است. او در سال  2014 از دانشگاه کینگستون انگلستان در رشتۀ فلسفه فارغ‌التحصیل شد.

کتاب‌هایی که تا امروز با ترجمۀ وی منتشر شده است:

راه‌های نگریستن نوشتۀ جان برگر

تزهایی در باب عکاسی تاریخ نوشتۀ ادواردو کاداوا و والتر بنیامین

حسرت نوشتۀ آدام فیلیپس