سید مسعود حسینی

سید مسعود حسینی، مدرس، مؤلف و مترجم حوزۀ فلسفۀ غرب، متولد 1366 در تهران است. او فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی در رشتۀ مهندسی کامپیوتر است و داری مدرک کارشناسی ارشد و دکتری فلسفه از دانشگاه تهران است. از این مترجم، که بیشتر در تألیف و ترجمه بر فلسفۀ ایدئالیسم آلمانی متمرکز است، تاکنون ترجمه‌هایی از آثار یوهان گوتلیب فیشته، فریدریش ویلهلم یوزف شلینگ و همچنین شرح‌هایی بر فلسفۀ هگل، فیشته، نیچه، لایب‌نیتس، شلایرماخر، دیلتای و هایدگر به فارسی منتشر شده‌است. مسعود حسینی، در سال ۱۳۹۹، برای ترجمۀ کتاب ایدئالیسم هگل: خشنودی‌های خودآگاهی (کرگدن، ۱۳۹۹) اثر رابرت پیپین برگزیدۀ جشنوارۀ کتاب سال دانشجویی شد. و همچنین برای ترجمۀ کتاب هگل (ققنوس، 1391) اثر فردریک بیزر منتخبِ بیست‌وچهارمین دورۀ کتاب فصل شد. از میان آثار تألیفی او می‌توان از فلسفه و حقیقت: رویارویی هایدگر و گادامر در تفسیر آموزۀ افلاطون (شب‌خیز، ۱۳۹۷) و ایدئالیسم آلمانی: کانت، فیشته، شلینگ، هگل (سمت، ۱۳۹۸) نام برد. از میان ترجمه‌های پرشمار این مترجم نیز می‌توان به نظریۀ سوبژکتیویته در فلسفۀ فیشته (ققنوس، ۱۳۹۲)، نیچه: زندگی به‌منزلۀ ادبیات (مرکز، 1395)، عصر ایدئالیسم آلمانی (حکمت، ۱۳۹۵)، فلسفۀ رنسانس (سمت، ۱۳۹۹)، پدیدارشناسی روح (نی، 1399)، از هایدگر تا گادامر در مسیر هرمنویتیک (نی، 1399) و ترجمۀ مدخل‌های برادران شلگل، زیبایی‌شناسی آلمانی در قرن هجدهم، زیبایی‌شناسی هایدگر، مارتین هایدگر و فیشته در مجموعۀ دانشنامۀ فلسفی استنفورد (ققنوس) اشاره کرد. از این مترجم در نشر بیدگل ترجمۀ نامه‌هایی در تربیت زیبایی‌شناختی انسان اثر فریدریش شیلر منتشر شده است.