مسعود علیا

مسعود علیا، مترجم، ویراستار و پژوهشگر ایرانی در حوزۀ فلسفه و استادیار و مدیر گروه فلسفه هنر دانشگاه هنر تهران است. او متولد 1354 در شهر تهران است. علیا دانش‌‌آموختۀ رشته‌های زبان و ادبیات فارسی و فلسفه غرب در دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی است و دارای درجۀ دکتری در رشتۀ فلسفۀ غرب از مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران است. حوزۀ مطالعاتی او بیشتر فلسفۀ هنر، هرمنوتیک و پدیدارشناسی و فلسفۀ اخلاق است و تا کنون در این زمینه‌ها تألیفات و ترجمه‌های بسیاری منتشر کرده است. از میان آثار تألیفی او می‌توان به کتاب کشف دیگری همراه با لویناس (نی، 1388) اشاره کرد و از میان ترجمه‌های پرشمار این مترجم می‌توان از ترجمۀ کتاب‌های هرمنوتیک فلسفی و نظریه ادبی اثر جوئل‌ واینسهایمر (ققنوس، 1381)، آشنایی با افلاطون و آشنایی با هگل اثر پل استراترن (مرکز، 1381)، آثار کلاسیک فلسفه اثر نایجل واربرتون (ققنوس، 1382)، مبانی فلسفۀ اخلاق اثر رابرت هولمز (ققنوس، 1382)، فلسفۀ هنرها اثر گوردن گراهام (ققنوس، 1383)، دیباچه‌اي بر فلسفه قرون وسطی اثر فردریک کاپلستون (ققنوس، 1383)، الفبای فلسفه اثر نایجل واربرتون (ققنوس، 1385)، هنر به منزلۀ تجربه اثر جان دیویی (ققنوس، 1390)، اگزیستانسیالیسم و اخلاق اثر مری وارنوک (ققنوس، 1393)، حیات ذهن و وضع بشر اثر هانا آرنت (ققنوس) و. جنبش پدیدارشناسی اثر هربرت اسپیگلبرگ (مینوی خرد، 1392) نام برد. او همچنین دبیر و ویراستار مجموعه کتاب‌های دانشنامۀ فلسفی استنفورد است که به همت نشر ققنوس منتشر شده‌اند. از این مترجم در نشر بیدگل ترجمۀ کتاب بیماری منتهی به مرگ اثر سورن کی‌یرکگارد منتشر شده است.