ولفگانگ کؤپن

|     لفگانگ کؤپن در ۲۳ ژوئن ۱۹۰۶ در گرافسوالد متولد شد. کؤپن کودکی‌اش را در خانهٔ دایی‌اش سر کرد که عاشق ادبیات و هنر بود. شخصیتی ناسازگار و تک‌رو داشت. در اواخر دههٔ ۱۹۲۰ به برلین رفت. آنجا برای چند نشریه مقاله می‌نوشت و در کنار آن می‌خواند و تحصیل می‌کرد و به تئاتر می‌رفت. در ۱۹۳۴ نخستین رمانش را با نام عشق ناگوار نوشت. وقتی این رمان در ۱۹۳۴ منتشر شد، کؤپن در لاهه زندگی می‌کرد. همان‌جا بود که دومین رمانش، دیوار لرزان، را هم نوشت. کوپن اواخر دههٔ ۱۹۳۰ مخفیانه به آلمان بازگشت– مدارک کافی برای کار در هلند نداشت. شغلی در صنعت سیننا به عنوان فیلم‌نامه‌خوانی دست‌وپا کرد و برای بقا در رژیم نازی مشی تک‌رو-تحریک‌کننده‌اش را کنار گذاشت.
کبوتران روی چمن، گلخانه و مرگ در رم رمان‌های سه‌گانهٔ پس از جنگ کؤپن هستند که به ترتیب در ۱۹۵۱، ۱۹۵۳ و ۱۹۵۴ منتشر شدند. او پس از این سه‌گانه رمانی ننوشت. البته نوشتن را به کلی کنار نگذاشت. او سراسر دههٔ ۱۹۵۰ را در سفر بود. به امریکا و شوروی و لندن و ورشو رفت و بر اساس سفرهایش مقالاتی را نوشت که در سه جلد منتشر شد. همچنین کتابی با عنوان جوانی‌ها که مجموعه‌ای است از قطعات پراکنده با نثری شاعرانه بر اساس خاطرات کودکی‌اش.
کؤپن همسرش را در ۱۹۸۴ از دست داد و خودش نیز در سال ۱۹۹۶ در خانهٔ سالمندان درگذشت.