مالگور بارتولا

مالگور بارتولا کار در تئاتر را در سال ۱۹۹۴ شروع کرد. او در ابتدا دستیار دپارتمان تئاتر بود و سپس به عنوان مسئول بخش تئاتر در آموزش فعالیت داشت. او در سال ۱۹۹۷ تئاتر جوانان را پایه‌گذاری کرد که تا پایان سال ۲۰۰۰ مسئولیت گرداندن آن را به عهده داشت. بارتولا پس از آن دستیار کارگردان روبرتو چولی بود و از سال ۲۰۰۱ تا کنون به طور مستقل در زمینه‌ی تئاتر و دراماتوژی فعالیت دارد.