عرفان خلاقی

|     عرفان خلاقی متولد سال 1360 در ساری است.
خلاقی در مقطع کارشناسی در رشتۀ عمران تحصیل کرد، اما برای کارشناسی ارشد رشتۀ ادبیات نمایشی را برگزید و در دانشگاه سوره این رشته را ادامه داد.
خلاقی از سال 1392 به کارگردانی و نویسندگی در عرصۀ تئاتر مشغول شد. او در نشریات مختلف نقد در حوزۀ سینما و تئاتر می‌نویسد و به ترجمه هم می‌پردازد.