محمدرضا یگانه‌دوست

|     محمدرضا یگانه‌دوست در سال 1354 در تهران متولد شد. یگانه‌دوست تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی ارشد در رشتۀ سینما در دانشگاه هنر ادامه داد. او همچنین در مقطع کارشناسی ارشد در رشتۀ روانشناسی شناختی در پژوهشکدۀ علوم شناختی تحصیل کرد و مدرک فوق لیسانس گرفت. دو کتاب موج نوی فرانسه و مبانی هنر تاکنون به ترجمۀ یگانه‌دوست منتشر شده‌اند. او همچنین مقالات متعددی در حوزۀ مطالعات هنر، تاریخ هنر و... در نشریات، به‌خصوص مجلۀ حرفه هنرمند، منتشر کرده است.