زینی هریس

|     زینی هریس در سال 1972 در آکسفرد متولد شد.
هریس در اسکاتلند بالید و در حال حاضر نیز در ادینبورگ زندگی می‌کند. او در دانشگاه آکسفورد لیسانس جانورشناسی گرفت. سپس به دانشگاه هال رفت و مقطع کارشناسی ارشد را در رشتۀ تئاتر دنبال کرد. او نمایشنامه و فیلمنامه می‌نویسند و کارگردانی تئاتر می‌کند.