جاناتان کرشنر

|     جاناتان کرشنر در 13 مارس 1964 در امریکا متولد شد.
کرشنر استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه کرنل است. او لیسانس خود را از دانشگاه جان هاپکینز گرفت و دورۀ فوق لیسانس و دکترا را در دانشگاه پرینستون گذراند.
تحقیقات و تألیفات کرشنر بر روابط بین‌الملل، اقتصاد سیاسی و سیاست و فیلم معطوف است. اقتدار امریکایی پس از بحران اقتصادی و واپسین عصر طلایی هالیوود از جمله کتاب‌های کرشنر است. او همچنین در نشریاتی مانند لس‌آنجلس ریویو آو بوکز و واشنگتن پست مقاله می‌نویسد.