کاترین ای.فوکس

کاترین ای. فوکس در 19 ژانویه 1962 در امریکا متولد شد.
فوکس استادیار مطالعات رسانه و فرهنگ عامه در دانشگاه های پوینت است. او دکترای دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی دارد. دورۀ کارشناسی ارشد را در دانشگاه کارولینای شمالی در گرینزبورو و دورۀ کارشناسی را در دانشکدۀ هنر همین دانشگاه گذراند.
قبض روح: اشباح، ارواح و فرشتگان در قیلم‌های کمدی جریان اصلی و سینمای فانتزی دو کتاب فوکس هستند.