فرزانه دوستی

فرزانه دوستی، مترجم و پژوهشگر ادبیات، متولد سال 1359 در شهر تهران است. او دارای درجۀ دکتری در رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسی است و در این رشته به تدریس نیز می‌پردازد. از میان ترجمه‌‌های او می‌توان حکایت بانوی آرزده اثر جاناتان سویفت (پارسه، 1397)، مبانی نشانه‌شناسی اثر رولان بارت (علمی و فرهنگی، 1397)، شب‌های وحشی اثر جویس کرول اوتس (نی، 1395)، منظری به جهان، مجموعه داستان‌های جان چیور (نیکا، 1993)، تئاتر‌بودگی: مجموعه مقالاتی دربارۀ چیستی تئاتر (افراز، 1389) اشاره کرد. از این مترجم در نشر بیدگل ترجمۀ رمان بیداری اثر کیت شوپن منتشر شده است.