حمید هاشمی

|     حمید هاشمی متولد 1363 در قم و فارغ‌التحصیل رشته ادبیات فرانسه در مقطع کارشناسی ارشد است. هاشمی رشتۀ ادبیات فرانسه را تا مقطع دکترا در دانشگاه شهید بهشتی گذرانده است. او مترجم کتاب‌های دختری با کت آبی نوشته مونیکا هسی (نشر میلکان) و کیش گنوسی اثر هانس یوناس (انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب) است. ار این مترجم در نشر بیدگل کتاب نوشتن با تنفس آغاز می‌شود منتشر شده است.