جان کاگ

جان کاگ، نویسنده و پژوهشگر آمریکایی و استاد فلسفه در دانشگاه ماساچوست است. حوزۀ اصلی مطالعاتی او بیشتر فلسفۀ آمریکایی، فلسفۀ ذهن و زیبایی‌شناسی است. این استاد جوان فلسفه تاکنون کتاب‌های بسیاری منتشر کرده است. از این میان می‌توان به فلسفۀ آمریکایی: یک داستان عاشقانه (2016)، کوهنوردی با نیچه (2018) و اندیشیدن از راه تخیل (2014) اشاره کرد. جدید‌ترین و شناخته‌شده‌ترین اثر او جان‌های بیمار، ذهن‌های سرحال (2020) است که نام نویسنده‌اش را بر سر زبان‌ها انداخت. کاگ در این کتاب سراغ هنری جیمز، پدر فلسفۀ آمریکایی می‌رود و اینکه چگونه پراگماتیسم جیمز در نهایت روی بحران بی‌معنایی دست می‌‌گذارد و می‌تواند برای جان‌های بیمار نجات‌بخش باشد. این کتاب با ترجمۀ مهدی نصراله‌زاده در نشر بیدگل منتشر شده است.