محمد عبدی

محمد عبدی، داستان نویس، منتقد فیلم و پژوهشگر هنر ساکن لندن، متولد 1353 در تهران است. او نوشتن نقد و مطالب سینمایی را در سال ۱۳۶۹ آغاز کرد و از آن زمان به عنوان منتقد سینما و منتقد هنری در نشریات و مجلات مختلف به فعالیت پرداخت. او همچنین سردبیر دوره اول مجله هنر هفتم بوده‌ است. اولین مجموعه داستان کوتاه او مرگ یک روشنفکر (ورجاوند/1381) بود. از دیگر آثار او می‌توان به غریبۀ بزرگ: زندگی و آثار بهرام بیضایی (ثالث/1383)، از پ‍ی‍دا و پ‍ن‍ه‍ان‌: آی‍دی‍ن‌ آغ‍داش‍ل‍و در گ‍ف‍ت‌ و گ‍وی‍ی‌ ب‍ل‍ن‍د ب‍ا اص‍غ‍ر ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌ و م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دی‌ (آتیه/1378)، راهنمای فیلم (آگه‌سازان)، از اپرا لذت ببر و شانزده داستان کوتاه دیگر (ناکجا/ 1392) نام برد. از میان مصاحبه‌های او کتاب سوسن تسلیمی در گفت‌و‌گویی بلند با محمد عبدی در نشر بیدگل منتشر شده است.