لوئیس جانتی

لوئیس دی. جانتی منقد فیلم برجستۀ آمریکایی است. او استاد رشته‌های ادبیات و سینما در دانشگاه کیس وسترن ریزرو در کلیولند است. مقالات او در زمینه سینما و ادبیات نه تنها از شأن آکادمیک بالایی برخورداراند بلکه برای دوستداران سینما نیز محبوب بوده‌اند. شناخته‌شده‌ترین اثر جانتی کتاب شناخت سینما است که در آن به دنبال ایجاد حساسیت بصری در خواننده است تا راه او به سوی هنر سینما و درک و تجربه و لذت زیبایی شناختی‌اش را از این هنر هموار کند. این کتاب با ترجمۀ ایرج کریمی در نشر بیدگل منتشر شده است.