لرن هرینگ

|     لرن هرینگ در 15 اوت 1968 در کالیفرنیا متولد شد.
هرینگ نویسندۀ رمان و آثار غیرداستانی است. همچنین اشعار، جستارهای و داستان‌هایش در نشریات و مجموعه‌های مختلف منتشر می‌شود. او لیسانس را در دانشگاه آریزونا خوانده و فوق‌لیسانس نویسندگی خلاق را در دانشگاه آنتیوچ. همچنین فوق لیسانس روانشناسی را از دانشگاه پرسکات گرفته است.