شیرین کریمی

شیرین کریمی مترجم و پژوهشگر، متولد سال ۱۳۶۲ و دارای مدرک کارشناسی‌ارشد در رشتۀ جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران است. از جمله آثار تألیفی-پژوهشی او می‌توان به مصدق ۱۲۹۹: روایتی تاریخی از والی‌گری محمد مصدق در ایالت فارس (نشر نی، ۱۴۰۲) و همچنین پنجاه سال بعد سووشون: نقدی بر واقع‌گرایی رمان سووشون (نشر نگاه معاصر، ۱۳۹۸) اشاره کرد. از میان ترجمه‌های او می‌توان به دکتر محمد مصدق: سرگذشت سیاسی اثر فرهاد دیبا (نشر نی)، فلسفۀ باغ‌ها اثر دیوید کوپر (نشر نی)، سفر شهرزاد اثر فاطمه مرنیسی (نشر کراسه) و مجموعۀ افلاطون‌های کوچک (کتاب کودکِ نشر چشمه) اشاره کرد. از این مترجم در نشر بیدگل کتاب‌های چرا شد محو از یادِ تو نامم؟ اثر افسانه نجم‌آبادی و انقلاب را زیستن اثر آصف بیات منتشر شده است.