شیرین کریمی

شیرین کریمی متولد سال 1362 در استان فارس است. او دارای مدرک کارشناسی‌ارشد در رشتۀ جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران است. کریمی در سال 1396 با همکاری حمیدرضا جلائی پور، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، کتاب جوانی در سیاست فقط یک کلمه است (نشر کویر) را منتشر کرد. دیگر اثر او کتاب پنجاه سال بعد سووشون: نقدی بر واقع‌گرایی رمان سووشون (نشر نگاه معاصر) است. از میان ترجمه‌های می‌توان به خواستنِ ناممکن اثر جودیت باتلر (نشر خرد سرخ) اشاره کرد. او همچنین با همکاری سارا محمدی اردهالی در مجموعه کتاب‌های فلسفی برای نوجوانان (نشر چشمه) کتاب‌های تماشاخانه‌ی کوچک هانا آرنت، مرگ سقراط و آقای دکارت و شیطان فریب‌کارش را ترجمه کرده است. از این مترجم در نشر بیدگل ترجمۀ کتاب چرا شد محو از یادِ تو نامم؟ اثر افسانه نجم‌آبادی منتشر شده است.