مارتین پوکنر

|      مارتین پوکنر، فیلسوف، منتقد ادبی و استاد ادبیات تطبیقی در دانشگاه هاروارد، پیش از دیافت درجۀ دکتری در این دانشگاه، در دانشگاه‌ کنستانتس (آلمان)، دانشگاه بولونیا (ایتالیا) و دانشگاه کالیفرنیا، سانتا باربارا به تحصیل پرداخته. آثار او حوزۀ وسیعی از مطالعات را چون تاریخ، ادبیات، تئاتر و فلسفه در برمی‌گیرند. در مقام منتقدی ادبی او بیشتر روی ادبیات مدرن کار کرده است و در مقام فیلسوف بیشتر به تعامل میان تئاتر و فلسفه پرداخته است. او همچنین سردبیر اصلی مجموعۀ ادبیات جهان نورتون است. از میان آثار او می توان به علیه تئاتر و درام ایده‌ها اشاره کرد. آخرین اثر او با عنوان The Written World: The Power of Stories to Shape People, History, Civilization یکی از مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین آثار اوست. کتاب جهان مکتوب ترجمه‌ای از این کتاب است.