شمیم بهار

|      شمیم بهار، نویسنده، منتقد ادبی و مدرس سینما، متولد 1319 در تهران است. او پس از پایان دورۀ متوسطه برای ادامه تحصیل به انگلستان می‌رود و در اواسط بیست سالگی به ایران بازمی‌گردد. پس از بازگشت به ایران تا اواخر بیست سالگی با مجلۀ «اندیشه و هنر» همراه می‌شود و سردبیری بخش ادبیات و هنر آن را بر عهده می‌گیرد. در همین سال‌هاست که چند داستان کوتاه از خود و نقدهای سینمایی‌اش را در این مجله منتشر می‌کند. در اوایل سی سالگی انتشارات «پنجاه و یک» را تاسیس می‌کند و در حوزۀ ادبیات و سینما دست به انتشار آثار متمایزی می‌زند. این انتشارات اما بیشتر از سه سال دوام نمی‌‌آورد. شمیم بهار همچنین تا پایان سی‌سالگی در دانشکدۀ هنرهای زیبا به تدریس سینما مشغول بود. این نویسنده اکنون در آستانۀ 80 سالگی به سر می‌برد و همچنان ساکن تهران است.