شونریو سوزوکی

شونریو سوزوکی از راهبان و اساتید ذن سوتو، در سال ۱۹۰۴ در ژاپن متولد شد. او از سن ۱۲ سالگی تصمیم گرفت طبق تعالیم پدرش که از اساتید و راهبان بزرگ معبد ذن سوتو بود به تدریس بپردازد. او نخستین کسی است که ذن بودایی را در امریکا و جهان غرب به شهرت رساند و اولین معبد بودایی را بیرون از قاره‌ی آسیا بنا نهاد. کتاب مهم تعالیم او تحت عنوان «ذهن ذن، ذهن آغازگر» از مهم‌ترین آثار و منابع در حوزه‌ی ذن و بودا شناخته می‌شود. او در سال ۱۹۷۱ در سن ۶۷ سالگی فوت کرده است.