محمد سپاهی

|      محمد سپاهی متولد 1357 در ارومیه و دارای مدرک کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی است.  او به ترجمه مقالات هنری  و تحقیق در حوزه‌های گوناگونی به ویژه تئاتر پرداخته است. محمد سپاهی کتاب پنجاه کارگردان کلیدی تئاتر را با همکاری معصومه زمانی ترجمه کرده است.