شومیت میتر

|     شومیت میتر دورۀ کارشناسی ارشد را در دانگاه آکسفورد و دورۀ دکترا را در دانشگاه کیمبریج گذرانده ایت. در سال 1992 کتاب سیستم‌های تمرین را چاپ کرد که دربارۀ نظریۀ اجرا و کمابیش مبتنی بر تجربه‌های کاری او با پیتر بروک، آگوستو بوآل و ریچارد شکنر بود. او مدتی در دانشگاه کیمبریج و ناتینگام به تدریس ادبیات و نمایش انگلیسی پرداخته ایت و هم‌اکنون یک شرکت هوانوردی را اداره می‌کند و مشغول نوشتن و فیلمسازی است.